NORMAS DE USO DA INSTALACIÓN “PISCINA MUNICIPAL A VERONZA” 2022

HORARIO / QUENDAS

QUENDA MAÑÁ 11:00 a 14:30 h
QUENDA SERÁ​​​​N 16:30 a 20:45 h

ORDENANZA REGULADORA DAS TAXAS POR USOS DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS (BOP 10 DEC.2021)

ENTRADA DE DIARIO
XUVENIL (3-17 ANOS)
1,5 € / QUENDA
ADULTO (+ 18 ANOS)
2,5 €/QUENDA
BONOS TEMPADA EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA NON EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA
BONO XUVENIL 15 €/TEMPADA 28 €/TEMPADA
BONO ADULTO 30 €/TEMPADA 49 €/TEMPADA
BONO XUBILADO 15 €/TEMPADA 28 €/TEMPADA

ACCESO E RESERVAS

CURSO DE NATACIÓN

NORMAS XERAIS

LIMPEZA-VESTIARIOS

NORMAS PREVENCIÓN COVID 19

SEGÚN NORMATIVA VIXENTE EN CADA INTRE.

Síguenos