Reservar Entradas Veronza

As entradas enviaranse ao seguinte enderezo:

Nome:
E-mail:
Repetir E-mail:

Entradas a Reservar

É moi importante fixarse que se introduciron correctamente os DNIs ou "Nº de Abonado", xa que este dato usarase para validar se se está ou non empadroado ou abonado

No caso das entradas "Infantil" se o neno non ten DNI porase o do Pai/Nai/Titor

Dia:
Evento:
Tipo de Entrada:
Nº de Abonado:
Nombre e Apelidos:
E-mail:

Síguenos