Mercar Abonos

O resguardo dos abonos enviarase ao seguinte enderezo:

Nome:
E-mail:
Repetir E-mail:

Abonos a Mercar

É moi importante fixarse que se introduciron correctamente os DNIs, xa que este dato usarase para validar se se está ou non empadroado.

No caso dos abonos "Infantil" se o neno non ten DNI porase o do Pai/Nai/Titor

Tipo de Abono:
Nome e Apelidos:
DNI:
Email:

Síguenos