NORMAS DE USO DA INSTALACIÓN “PISCINA MUNICIPAL A VERONZA” 2022

HORARIO / QUENDAS

PENDENTE

PREZO PÚBLICO (ORDENANZA nº 24 PREZO PÚBLICO)

ENTRADA DE DIARIO
XUVENIL (3-17 ANOS)
1,5 € / QUENDA
ADULTO (+ 18 ANOS)
2,5 €/QUENDA
BONOS TEMPADA EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA NON EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA
BONO XUVENIL 15 €/TEMPADA Cod. 3001 28 €/TEMPADA Cod. 3004
BONO ADULTO 30 €/TEMPADA Cod. 3002 49 €/TEMPADA Cod. 3005
BONO XUBILADO 15 €/TEMPADA Cod. 3003 28 €/TEMPADA Cod. 3006

ACCESO E RESERVAS

NORMAS XERAIS

NORMAS PREVENCIÓN COVID 19

PENDENTE

Xa a venda as entradas Verán 2022

Síguenos