NORMAS DE USO DA INSTALACIÓN “PISCINA MUNICIPAL A VERONZA” 2024

HORARIO

MAÑÁ 11:00 a 14:30 h
SERÁ​​​​N 16:30 a 20:45 h

PREZO PÚBLICO (ORDENANZA nº 24 PREZO PÚBLICO)

ENTRADA DE DIARIO
XUVENIL (3-17 ANOS)
1,5 €
ADULTO (+ 18 ANOS)
2,5 €
BONOS TEMPADA EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA NON EMPADROADOS NO CONCELLO DE RIBADAVIA
BONO XUVENIL 15 €/TEMPADA 28 €/TEMPADA
BONO ADULTO 30 €/TEMPADA 49 €/TEMPADA
BONO XUBILADO 15 €/TEMPADA 28 €/TEMPADA

ACCESO E RESERVAS

NORMAS XERAISPara calquer outra normativa nón recollida nestas normas xerais, sera de aplicación o Regulamento sobre uso das Instalacións deportivas Municipais

BOP, do 7 de Setembro de 2020

Síguenos